OVER ONS

In de zomer van 2003 is Joke Vos haar eigen architectenbureau gestart. Afgestudeerd aan de TU Delft werkte ze in de jaren daarvoor als (senior) architect en directielid bij een aantal bekende Nederlandse bureaus.

Met haar eigen bureau streeft ze naar logische gebouwen met onverwachte ruimtelijke kwaliteiten, die gebruiker en bezoeker verrassen en de stad verfraaien. Uiteindelijk is het doel trotse, tevreden eigenaren en gebruikers; niet alleen nu maar ook in de toekomst.

Joke Vos architecten is sinds 2013 officieel gevestigd in Amsterdam, maar werkt veel in Rotterdam en omgeving en heeft daarom een tijd een werklocatie gehad in enkele van de historische Hofbogen aan de Vijverhofstraat in het Oude Noorden. Sinds COVID-19  is Bickerswerf 46 in Amsterdam het werk- en bezoekadres.

WERK EN WERKWIJZE

In eerste instantie werkte het bureau voornamelijk aan woningbouwprojecten. Daarna is het opdrachtenpakket verbreed met ook utilitaire en multifunctionele gebouwen. Op buurt- en wijkniveau maakt het bureau stedenbouwkundige plannen, vaak in complexe situaties en als voorbereiding op de architectonische opgave. De laatste jaren is het werkveld uitgebreid met zelfbouw projecten voor particulieren. 

In de hedendaagse bouwpraktijk betekent ontwerpen altijd een nauwe samenwerking met de opdrachtgever en andere betrokken partijen. De opdrachtgever formuleert het programma van eisen en geeft kaders aan met betrekking tot het budget en de planning. De vertaling van dit programma en de aanvullende wensen ten aanzien van het ontwerp krijgen in het bureau veel aandacht, omdat ze de basis leggen voor een succesvolle realisatie van het plan. 

Vaak wordt het ontwerpteam door de opdrachtgever samengesteld. In de loop van de jaren hebben we daarnaast ook duurzame samenwerkingsrelaties opgebouwd met bureaus in specifieke disciplines: gerenommeerde stedenbouwkundige en bouwtechnische bureaus, constructieve, bouwfysische en installatietechnische adviseurs. Deze zijn geselecteerd op hun specifieke en up-to-date kennis, hun vakmanschap en hun professionele en flexibele werkwijze. 

We werken vanuit een realistische kijk op het vak met aandacht voor de verschillende facetten van een project: van het inpassen in zijn context, het doordenken van de plattegronden tot het met precisie en zorgvuldigheid uitwerken van de materialisatie en details.

Onze kracht ligt in het ontwerp. Onze bouwervaring gebruiken we om het concept in samenwerking met alle betrokkenen naar de praktijk te vertalen. In de verschillende teamverbanden (ontwerp, technisch, bouw) hechten we sterk aan een open, prettige en respectvolle sfeer. Alleen in goede samenwerking ontstaan de pareltjes.

FUNCTIONEEL MET EEN VLEUGJE POËZIE

Het spreekt vanzelf dat functionele, bruikbare en aangename plattegronden essentieel zijn. Elke opgave is nieuw en anders. Vanuit een flexibele, oplossingsgerichte houding luisteren we daarom goed naar de vraag van de opdrachtgever. In open en intensieve gesprekken met alle betrokkenen en de adviseurs uit andere disciplines ontwikkelen we heldere concepten, waarin het programma door intensief puzzelen zowel functioneel als ruimtelijk interessant wordt georganiseerd. De ruimtelijke beleving wordt bewust geënsceneerd. 

In zijn aard is architectuur statisch. Naast het huisvesten van het programma is het belangrijk goed naar de context te kijken. De specifieke kwaliteiten van de locatie hebben immers een grote invloed op de lay-out en de compositie van het volume.

Onze projecten worden met oog voor die context ontworpen en op een zorgvuldige manier ingepast. De architectonische uitstraling is vastgelegd in plastiek en grafiek van de gevel. Deze uitstraling is in hoge mate geïnspireerd door de eerdergenoemde context en daarom soms expressief, soms ook bewust terughoudend. Materialen, soms speciaal ontwikkeld voor het project, en specifieke details dragen ook op het kleinste schaalniveau hun steentje bij.

Het overall concept moet sterk zijn en gedurende het hele proces worden bewaakt en verbeterd. Subtiele twists zorgen voor ontspanning, het vleugje poëzie. Dat kunnen variaties in gevelpatronen zijn (De Holle Mare, The View, Het Mooie Plan) of het spelen met het schakelen van woningtypen (Groen en Gras). 

Het resultaat is een gevelbeeld dat niet eenduidig kan worden gelezen en soms pas na jaren echt wordt gezien en daardoor blijft verrassen.

PRIJZEN

Onze opdrachtgevers spreken vaak hun tevredenheid uit over het proces en het eindresultaat. De prijzen en nominaties die we voor een aantal van onze projecten hebben gekregen, onderstrepen dat we een eind komen in het realiseren van onze ambitie om functionele, maar toch verrassende gebouwen neer te zetten.

Een greep hieruit:

Overtuin werd twee keer genomineerd: in 2020 voor de Job Dura Prijs (beste vijf) en in 2021 voor de Rotterdam Architectuurprijs 2021 (beste tien).

Ook De Roze Hallen ontving twee keer een nominatie: in 2018 voor de Zuiderkerkprijs Amsterdam (beste drie) en in 2019 voor de Amsterdamse Nieuwbouwprijs (tweede plaats).

In 2009 heeft De Olmenhof in Middelburg een nominatie gekregen voor Het BNA gebouw van het jaar.

In dat jaar heeft het Datacentrum voor de TU Delft de Betonprijs 2009 gewonnen  in de categorie Utiliteitsbouw.

In 2007 zijn de Periscoopwoningen in Rotterdam / Nesselande genomineerd voor de Bouwkwaliteitsprijs van Rotterdam én voor Het BNA gebouw van het jaar 2007. 

Zie voor meer informatie over deze projecten de pdfs onder Downloads.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Als algemene voorwaarden houden we de ‘DNR 2011, herziene versie 2013’ aan (De Nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011, herziene versie 2013). Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en schriftelijke of mondelinge overeenkomst tussen Joke Vos Architecten en haar opdrachtgevers/cliënten. Zie hier voor de algemene voorwaarden, voor de toelichting en voor het wijzigingsdocument herziening 2013.

Voor consumenten is door de BNA (Bond Nederlandse Architecten) een aparte regeling vastgesteld, de CR 2013 (Complete Consumentenregeling 2013). Klik hier voor de algemene voorwaarden van de CR 2013. Een toelichting hierop kunt u vinden via de website van de BNA.

PRIVACYVERKLARING JOKE VOS ARCHITECTEN

Joke Vos Architecten (JVA) verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de huidig geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ingevoerd op 25 mei 2018. Hier informeren wij u graag verder over welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom.

COLOFON

Zie hier voor een overzicht van de fotografen en beeldmakers die hebben meegewerkt aan het in beeld brengen van onze projecten. Tenzij anders aangegeven zijn de beelden van Joke Vos Architecten.