Het Mooie Plan deelplan 2 Lombardijen

#7_10540_vogelvlucht touched

HET MOOIE PLAN
DEELPLAN 2
LOMBARDIJEN

#1_2T8C3605
#2_2T8C3603
#3_10540_ext 04
#5_10540_ext 03
#8_10540_ext 05
vorige
volgende

Het Mooie Plan deelplan 2 – Lombardijen
ca. 125 grondgebonden woningen in diverse typen en financieringscategorieën
klik hier voor de locatie

Jaar ontwerp 2009 / realisatie 2012
Opdrachtgever com.wonen
Categorie woningbouw

Het Mooie Plan ligt in de groene, naoorlogse Rotterdamse tuinstad Lombardijen. Wonen in zo’n groene wijk wordt ook vandaag de dag nog als attractief ervaren, maar tegenwoordig wel anders beleefd dan vijftig jaar geleden. Grondgebonden wonen met eigen tuin worden meer gewaardeerd dan flats in collectief groen. Ook in Het Mooie Plan vervangen eengezinswoningen versleten galerijflats. De woningen zijn geclusterd in woonvelden, waarbinnen ook het parkeren is opgelost. Door deze compacte verkaveling konden twee autovrije parkzones gerealiseerd worden. Ze versterken het groene karakter van de nieuwe buurt en refereren aan het tuinstadverleden. Samen met de immens vergrote foto’s van groene spiegelingen, die zichtbaar zijn in de gevels van deelplan 1 geeft Het Mooie Plan een nieuwe interpretatie van de Rotterdamse tuinstad.

Ook in het tweede deelplan is van meet af aan veel aandacht besteed aan de groene uitstraling. In de woonstraten wisselen bomen, plantenbakken en parkeerplaatsen elkaar af. Parkeerkoffers worden ingepakt met groene hagen. Alle privé tuinen worden aan het zicht onttrokken door al aangebrachte erfscheidingen. De tuinmuren en de bergingen langs de woonstraten en het park zijn gemetseld, stevig en duurzaam. Langs de overige tuinen en de voortuinen planten we groene hagen.

Ontwikkeld in optimistische tijden is in het eerste deelplan een grote variatie aan woningtypen gemaakt. Ze passen bij veel verschillende woonwensen en lopen in prijs uiteen van sociale huur/koop tot middeldure woningen aan de bovenkant van de markt. Bij de start van de verkoop waren de tijden helaas veranderd en bleek die ambitie aan de hoge kant. Daarom is bij deelplan 2 het te realiseren programma in prijs en typevariatie naar beneden bijgesteld.

Vooraf is de doelgroep uitgebreid verkend. Uit dit klantonderzoek bleek, dat er een behoorlijke interesse is voor eengezinswoningen in Lombardijen. Het gaat daarbij vooral om gezinnen met kinderen, die een betaalbare woning met eigen tuin zoeken. Ze hechten veel belang aan een veilige buurt. De woonwensen voor de indeling zijn vrij traditioneel met wonen op de begane grond en voldoende slaapkamers op de verdiepingen. De keuken zag men liefst naast de entree en het zitgedeelte aan de tuin. Een interessante uitkomst van het onderzoek was, dat de deelnemers geen kappen wensten. Ze werden zelfs onpraktisch genoemd. Dat spoorde met de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Het oorspronkelijke programma kon in deelplan 2 daarom redelijk eenvoudig omgewerkt worden naar goedkopere woningen.

In ons stedenbouwkundig plan waren zowel twee- als drielaagse woningen opgenomen als verwijzing naar de oorspronkelijke tuinstadstempels. De hoogteverschillen hebben we gebruikt om binnen de 87 woningen twee verschillende woningtypes te ontwerpen. Het ene woningtype heeft een beukbreedte van 5.40 en een slaapverdieping met maximaal drie slaapkamers. Het andere is smaller (4.80m), maar op de begane grond ook dieper en eenvoudig te verlengen. De slaapkamers zijn verdeeld over twee ondiepe lagen. Ze kunnen aan de tuinzijde uitgebouwd worden. Ook bij de 5.40 woning is al in het ontwerp in uitbreidingsopties voorzien. Behalve het verlengen van de begane grond kan een extra verdieping gekocht worden, die als los volume op het dak staat.

Waar langs de waterrand oorspronkelijk grote woningen met garages gepland waren, zijn nu met die twee woningtypen korte blokjes gecomponeerd. De terrassen zijn veilig afgebakend met stevige damwandprofielen. Het raam dat erin is uitgesneden, laat ook kinderen en huisdieren kijken naar het water. De voordeur is met de berging ondergebracht in een apart entreehuisje. De voortuin wordt zo een mooi omsloten, private binnentuin.

Het bouwbudget was laag om de verkoopprijs aantrekkelijk te kunnen houden. Binnen dat strakke financiële kader is toch een mooie steen gevonden met een warme geeloranje gloed. De gevels van de rijtjeswoningen zijn grafisch opgedeeld in segmenten van steeds drie woningen. Verschillen in raamhoogtes en accenten met een donkere mangaanstaal bepalen het ritme. De kozijnen zijn van brons geanodiseerd aluminium, dat dichtbij de kleur van de steen ligt. De kosten bleken vergelijkbaar aan hout en de uitstraling is heel chique.

Voorzover de uitbreidingsopties aan bestaande verdiepingen zijn geschakeld, worden ze meegenomen in het baksteenvolume. De dakdozen op de tweelaagse woningen zijn als losse elementen vormgegeven.

Klik hier voor de projectsheet van Het Mooie Plan.