Hillesingel   Rotterdam

1_MG_3856-103touched

HILLESINGEL
ROTTERDAM

2_MG_4590-21
3_MG_4841-1touched
4_MG_3948-195touched
4_plattegronden en doorsneden
5_MG_4654-85
5_MG_4657-88
6_P1020749-
7_P1020736-
vorige
volgende

Hillesingel – Rotterdam
45 herenhuizen aan een singel
klik hier voor de locatie

Jaar ontwerp 2005 realisatie 2009
Opdrachtgever Proper-Stok Groep B.V.
Categorie woningbouw

De woningen langs de Lange Hilleweg voegen zich qua volume, materialen en kleuren naar de bestaande wijk, maar de grafiek in de gevel is duidelijk van nu.

De Lange Hilleweg is een oude singel, die de Rotterdamse wijk Bloemhof doorsnijdt. Veel van de oorspronkelijke bebouwing in dit vooroorlogse tuindorp is in de afgelopen decennia vervangen door nieuwbouw. Het groene karakter van de singel is echter behouden en de oevers zijn recent heringericht.

Ook de woningen van het project Hillesingel dragen bij aan de vernieuwing van de wijk. De singelwanden van drie bestaande bouwblokken zijn vervangen. Met stadswoningen en herenhuizen in drie lagen en een cluster van beneden- en bovenwoningen van vier lagen, past de bebouwingshoogte goed bij het profiel van de singel. Een vrijgekomen kavel in één van de zijstraatjes is in de planvorming meegenomen. Een aangepast woningtype in twee lagen koppelt hier de nieuwbouw aan bestaande bouw.

De plattegronden zijn helder en efficiënt. De verblijfsruimten bieden maximaal uitzicht op de singel. In deze volkswijk is gekozen om alle woningen van een ruime, afsluitbare woonkeuken te voorzien. Door de verdiepingen van de herenhuizen terug te leggen, wordt in dit type de mogelijkheid geboden om direct bij de bouw of in een later stadium de woning uit te breiden. Voor elke woning is een parkeerplaats gereserveerd in de compacte overdekte stallingen, die achter en onder de stadswoningen zijn geschoven. Om de daardoor ontbrekende tuin te compenseren, hebben deze woningen een groot dakterras.

In de gevels vallen de betonnen banden op, die de ingangspartijen markeren. Per woningtype zijn twee varianten ontworpen. Daarmee is een afwisselend ritme gemaakt, dat de lange singelwand verlevendigt. Vanaf de overkant van de singel valt de grafiek van lichtgrijze, betonnen banden in rode baksteen op. Wandelend op de stoepen langs de huizen wordt juist de ritmiek voelbaar, doordat de banden 15 centimeter uit het metselwerk steken. De betonnen banden worden tot kaders bij de kopgevels, waar de gazen invulling uitnodigt tot groene straatwanden. Het gaas wordt ook toegepast bij de franse balkons in de singelgevels.

De bewoners van Bloemhof zijn over het algemeen niet erg kapitaalkrachtig. Toch bestaat ook hier vraag naar grondgebonden woningen, maar voor duurdere woningen is geen markt. De plek aan de singel vereiste echter woningen in minimaal drie lagen en de kosten van het parkeren op eigen terrein dienden in de verkoopprijzen te worden meegenomen. Door een aantal woningen als beneden/ bovenwoning uit te voeren, het maken van goed bruikbare en efficiënte plattegronden en het toepassen van één bijzonder, maar repeterend gevelelement (de betonnen banden) is het toch mogelijk gebleken het project te realiseren. Overigens niet nadat de opdrachtgever de koop ook voor lagere inkomens mogelijk maakte door middel van een bijzondere financieringsconstructie, een voorloper op de modellen die sinds de economische crisis in zwang zijn geraakt.

Klik hier voor de projectsheet van de Hillesingel in Rotterdam