Olmenhof       Middelburg

1 0505 3D impressie 070529

OLMENHOF
MIDDELBURG

2 overzicht
3 zuidoostgevel blok A
4 zicht groene binnengebied
5 buitenruimte 1e verdieping
6 detail glasfacade galerij
vorige
volgende

Olmenhof – Middelburg
48 seniorenwoningen met zorgvoorzieningen
klik hier voor de locatie

Jaar ontwerp 2004 realisatie 2008
Opdrachtgever Woongoed Middelburg
Categorie woningbouw

Nominatie BNA gebouw van het jaar 2009

‘Met een groot zigzag gebaar is een voormalige schoollocatie getransformeerd tot een vriendelijk en beschut complex met 48 woningen en zorgvoorzieningen voor ouderen, dat zich op een vanzelfsprekende manier voegt in de context van een bestaande wijk. Zowel het grote stedenbouwkundig gebaar tot en met het kleine detail is met aandacht en precisie behandeld’ aldus de jury van de architectuurprijs BNA Gebouw van het jaar 2009.

Het terrein bestaat uit een oude scholenlocatie en is onregelmatig van vorm. Het ligt voor een groot deel binnen een driehoekig bouwblok, dat gelegen is op het grensvlak van een meanderend 17e- eeuws straatje (de Jodengang) en een naoorlogse, kleinschalige en groene woonbuurt aan de overzijde van de Olmenlaan.

In een eerder stadium is door het bureau een uitgebreide stedenbouwkundige modellenstudie verricht. Na intensieve inspraak en overlegrondes met omwonenden, toekomstige bewoners en de politiek is de keuze gevallen op een zigzag in V-vorm. Dit volume is naar het binnenste van het bouwblok geduwd om ruimte te maken voor een groen tussengebied en het zichtcontact te houden met de Olmenlaan. Daar waar wordt geparkeerd, heeft de zigzag een verharde kant. Aan de andere zijde is het groen, waardoor het plantsoen van het laagbouwwijkje aan de overkant het bouwblok als het ware in wordt getrokken.

Uitzicht, ontsluiting en bezonning hebben tot verschillende woningtypen geleid. De twee hoofdtrappenhuizen ontsluiten een doorlopende galerij op de eerste verdieping, die zich van buiten naar binnen rond en door de blokken weeft en op sommige plekken is gecombineerd met een privé buitenruimte.

In de gevels wisselen vlakken van metselwerk, western red cedar en composiet beton elkaar af. De steen is geelwit genuanceerd met een wat ruige uitstraling. Het hout, western red cedar, is met een iets transparante blauwgrijze coating afgewerkt. De bergingenblokken hebben een gevel van glasprofielen met translucente isolatie. ‘s Avonds zijn deze blokken verlicht en markeren de entrees. De overige galerijen, de uitkragende balkons en de lateien in het metselwerk zijn uitgevoerd in wit prefabbeton. Strekmetaal is ingezet om op sommige plekken een open hekwerk te maken en ook bij de franse balkons.

De panelen lopen daar soms door tot maaiveld en bieden op deze manier houvast aan klimplanten. De ‘zorgvilla’, tussen de poten van de zigzag, voegt zich als een los object in de reeks van vrijstaande woningen aan de Olmenlaan. Het programma bestaat uit een dagopvang en de gemeenschappelijke ruimte met grand café op de begane grond. Dit café is ook voor bewoners uit de buurt toegankelijk. Op de eerste en tweede verdieping bevinden zich personeelsvoorzieningen en twee appartementen.

Door de kap van de zorgvilla onder een hoek te leggen en op de begane grond de zichtlijn naar de westelijke entree vrij te maken, is een expressief volume ontstaan. Het nieuwe plan geeft daarmee een herkenbaar en karakteristiek visitekaartje af aan de wijk.

Klik hier voor de projectsheet van Olmenhof in Middelburg.