In ’t park           Etten-Leur

JVA_0709_etten-leur_concordialaan_boot_m

IN ’T PARK
ETTEN-LEUR

0709 binnengebied r zuid 070904-s
1_05_EttenLeur_JokeVos©Ossip
2_06_EttenLeur_JokeVos©Ossip
3_IMG_0121
4_18_EttenLeur_JokeVos©Ossip
JVA_14_EttenLeur_JokeVos©Ossip
5_17_EttenLeur_JokeVos©Ossip
JVA_08_EttenLeur_JokeVos©Ossip
12_0709 PLANKAART
vorige
volgende

In ’t park – Etten-Leur
95 woningen op bestaande scholenlocatie aan de Concordialaan (grondgebonden en appartementen)
klik hier voor de locatie

Jaar realisatie 2015 ontwerp 2007
Opdrachtgever HEJA Projectontwikkeling
Categorie woningbouw

Naast een oplossing voor de verkeersdrukte van de ring rond Etten-Leur moesten in het stedenbouwkundig ontwerp voor de woningbouwlocatie In ’t Park ook de hoogteverschillen tussen de appartementenblokken aan de overzijde van de weg en de aanpalende laagbouw worden overbrugd. De gekozen diversiteit aan woningtypen maakt de locatie aantrekkelijk voor verschillende groepen en daarmee toekomstbestendig.

In opdracht van Heja ontwikkeling is een besloten prijsvraag uitgeschreven om de voormalige locatie van een school voor hoger laboratorium onderwijs te transformeren tot een woningbouwlocatie. In antwoord op de verkeersdrukte van de ring rond Etten-Leur hebben we de bebouwing geïntensiveerd aan de randen langs de ring. Hier zijn de appartementenblokken en drie- en vierlaagse woningen gelegd. Aan de verkeersluwe zijde is aansluiting gezocht bij de bestaande laagbouw. Het woningbouwprogramma is hier ruimer opgezet met patiowoningen en tweekappers.

De woningbouw is in vier stroken verdeeld. In het hart van het plan is een parkje ontworpen. Het rijke ontwerp van Dirk Hölzer (BGSV) met bomen, bloemenvelden en bloeiende struiken is in eerste instantie helaas om financiële redenen erg basic aangelegd. Een verhard stuk in het park kan worden gebruikt bij buurtfeesten.

De woningen zijn door middel van grote raampartijen op het park gericht. Sommige hebben een woonhal aan de veranda of tuinkamer. Deze is ook te gebruiken als werkruimte. De achtertuinen van de bestaande bouw sluiten aan op tuinen van de nieuwbouw of het uiteinde van het parkje met grote rododendrons. Voor voetgangers zijn routes dwars door de bebouwingsstroken en het park aangelegd.

We hadden ons ook het maken van een toekomstbestendige buurt als doel gesteld. Daarom is voor deze wijk is een gevarieerde bewonersopbouw nagestreefd: jong en oud, kleine en grote huishoudens, wel of niet een tuin. De geboden variatie biedt de mogelijkheid aan bewoners om bij veranderende leefomstandigheden binnen het plan te verhuizen en dus in de wijk te blijven wonen. De appartementen zijn vooral in trek bij senioren. De tweelaagse woningen zijn bedoeld voor starters. De drie- en vierlaagse woningen zijn gedacht voor gezinnen.

In de woningen zijn neutrale materialen en kleuren in lichte tinten gebruikt, die een subtiele achtergrond bieden aan het groen in het parkje. De gebruikte materialen zijn consequent door het hele plan toegepast. De houten delen, die hoofdzakelijk op de begane grond zijn toegepast, hebben een blauwgrijze, transparante coating. Deze is ook gebruikt voor de schuttingen en de veranda’s. De kernvolumes van de woningen zijn in een witgeel genuanceerde steen gemetseld. De opbouwen en balustrades van de galerijen zijn in aluminium uitgevoerd.

Ingezet is op het maken van een energiezuinige woonbuurt. Elke woning, ook de appartementen heeft daarom een eigen warmtepomp. Een deel van de woningen is met groenfinanciering gerealiseerd.

Klik hier voor de projectsheet van In ’t park in Etten-leur.